IPM 2023

Wat gaat er veranderen per 01-01-2023

Bedrijfsverklaring:

VDH Prevent4u Plaagdierpreventie BV gaat per 01-07-2022 zich conformeren aan de nieuwe richtlijnen die gaan gelden op het gebied van de bestrijding van ratten en muizen die op 01-01-2023 ingaan. In de overgangstermijn van 01-07-2022 tot 01-01-2023 zullen wij onze werkwijze op uw locatie gaan aanpassen. U ontvangt hier ook een nieuw plan van aanpak over. Hierin staan alle zaken m.b.t. de nieuwe werkwijze beschreven. Tevens zullen wij bedrijven waar regelmatig overlast is bij elke inspectie een Plaagdier risico inventarisatie uitvoeren.

IPM 2023 Wat gaat er veranderen?

Veranderingen:


Per 01-01-2023 gaat de nieuwe wet en regelgeving gelden rondom het gebruik van gif m.b.t de bestrijding van schadelijke knaagdieren. Dit brengt voor u en voor ons veranderingen mee. Wat gaat er voor u veranderen?
Huidige situatie:


• Wij bezoeken 6-8-12 x per jaar uw bedrijf binnen en/of buiten.
• Tijdens dit bezoek controleren we uw bedrijf.
• Binnen uw bedrijf wordt er soms gif ingezet.
• Wij doen aanbevelingen in uw online logboek; Pestscan om de huidige situatie te verbeteren.


Situatie per 01-01-2023:


• U ontvangt binnenkort van ons een plan van aanpak. Dit is een document waarin wij onze werkwijze en afspraken samen met u vastleggen. Dit dient door u en ons ondertekend te worden. Zonder ondertekening van dit document mogen wij geen bestrijding met gif starten per 01-01-2023.


•Als er sprake is van een structureel en onoplosbaar probleem met ongedierte op uw bedrijf en u wilt dat wij de bestrijding voortzetten op uw bedrijf, dan is dat in de nieuwe situatie alleen mogelijk in de zgn. “noodsituatie” fase. Dit betekend concreet dat er een risico is binnen uw bedrijf op economische schade en/of dat de gezondheid van mens en dier in gevaar komt. Bij het inschakelen door ons van deze “ noodsituatie”, dient u de aanbevelingen op te volgen uit ons online logboek in Pestscan. Deze moeten natuurlijk wel in alle redelijkheid, oplosbaar en uitvoerbaar zijn. De bezoekfrequentie verandert in deze noodsituatie altijd naar minimaal 12 x per jaar. Dit omdat er niet langer dan circa 30 dagen gif onbeheerd en zonder fysieke controle geplaatst mag worden.


• Is er geen overlast op uw bedrijf? Dan proberen wij met de huidige frequentie uw bedrijf te bezoeken. Echter indien er sprake is van overlast dienen wij extra bezoeken in te plannen op nacalculatietarief.


• De aanbevelingen in uw online logboek in Pestscan dient u op te volgen. Indien u deze niet opvolgt, mogen wij geen gif inzetten of overgaan op ‘ de noodsituatie’ .

Het is logisch dat als er nieuwe regels komen, u deze als vreemd of vervelend kunt ervaren. Echter wij dienen ons zoals iedereen te conformeren aan de nieuwe wet en regelgeving van 2023. Wij zullen proberen de extra bijkomende kosten voor u, beheersbaar te houden.


Hopende op uw begrip.

VDH Prevent4u Plaagdierpreventie BV

Heeft u vragen?

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een bericht.

Contact opnemen
085-0600400

WhatsApp contact
06-53879527

Over VDH Prevent4U

VDH-Prevent4u Plaagdierpreventie BV is ontstaan in 2006. Met een enthousiast team van proffesionals gaan wij dagelijks de weg op om voor diverse opdrachtgevers de preventie en bestrijding van plaagdieren uit te voeren. Hierdoor kunnen wij op landelijk niveau opdrachten voor u uitvoeren en de kwaliteit waarborgen.

Lees meer